Het einde van de wereld zoals wij die kennen

 

 • Welkom

 • EMP
  - Wat is een EMP?
  - Wat is een zonnevlam?
  - Nucleaire EMP
  - Verschillende straling
  - Hoe groot is het risico?

 • Gevolgen EMP
  - Energievoorziening
  - Communicatie
  - Verkeer & vervoer
  - Voedselvoorziening
  - Economie
  - Bij jou thuis
  - Watergemalen

 • Achtergrondinformatie
  - Kerncentrales na een EMP
  - Nationale Risicobeoordeling
  - Bronnen
  - Documentaires
  - Romans over EMP


 •  

  Het einde van de wereld
  (zoals we die kennen)

  Deze website gaat over de gevolgen die een elektromagnetische puls (EMP) kan hebben voor onze samenleving. Een elektromagnetische puls bestaat uit een vaak zeer krachtige elektromagnetische straling.

  Een EMP kan ontstaan door een nucleaire explosie hoog boven de atmosfeer of door een zonnevlam die de aarde treft.

  De gevolgen van een EMP voor onze technisch geavanceerde samenleving kunnen catastrofaal zijn. De elektromagnetische lading van een EMP kan ervoor zorgen dat elektriciteitscentrales jarenlang buiten gebruik gesteld worden en dat elektronica verwoest wordt.
  Wat is een zonnevlam?
  Veel mensen denken ten onrechte dat de zon een constante dosis warmte en energie afgeeft. De zon kent periodes van relatieve rust en periodes dat het er wat feller aan toe gaat.

  Tijdens het hoogtepunt van een zonne-cyclus braakt de zon tot wel 150 zonnevlammen per jaar uit. Het komt regelmatig voor dat zo'n zonnevlam precies op de aarde gericht is.


  Scenario Nationale Risicobeoordeling
  Hoe ga je om met crisissituaties en wat voor gevolg hebben bepaalde rampscenario's? Die gedachte staat centraal in de Nationale Risicobeoordeling die de overheid in Nederland regelmatig onderzoekt.

  Tot nu toe is er in Nederland geen grootschalig onderzoek geweest naar de gevolgen van een elektromagnetische puls.

  Het scenario dat daar het dichtst bij in de buurt komt is wanneer Noord-Holland het een maand moet stellen zonder elektriciteit.

    Wat is EMP?
  Een EMP is een elektromagnetische puls. Zo'n puls bestaat uit een vaak zeer krachtige elektromagnetische straling.

  De gammastraling van zo'n elektromagnetische puls bevat ontzagwekkend veel energie. Hier lees je hoe zo'n elektromeganische puls kan ontstaan en en wat de gevolgen kunnen zijn.


  Wat zijn gevolgen van een EMP?
  Uit een rapport dat een Amerikaanse overheidscommissie uitbracht over de impact van een krachtige elektromagnetische puls (EMP) blijkt dat de gevolgen voor onze samenleving enorm kunnen zijn.

  De energievoorziening, telecommunicatie, computers, transport, de voedselvoorziening: er zijn bedreigingen voor ieder onderdeel van onze maatschappij.


  Hoe groot is het risico?
  Wereldwijd wordt door EMP-experts gewezen op de gevaren van een elektromagnetische puls, hetzij door een zonnevlam, hetzij door een nucleaire explosie hoog boven de atmosfeer.

  EMP-expert Peter Pry: "Er zijn wel een paar mensen die beweren dat de gevaren van een elektromagnetische puls overdreven worden, maar deze mensen zijn geen EMP-experts."


  Nucleaire EMP
  Een nucleaire EMP wordt ook wel HEMP genoemd (High altitude electromagnetic pulse). Die ontstaat wanneer er hoog boven de atmosfeer een kernbom tot ontploffing wordt gebracht.

  Een nucleaire EMP is in staat om in een klap een heel continent lam te leggen met een enkele kernexplosie hoog boven de atmosfeer.

   


  Contact   -   Copyright  -   Privacybeleid