Het einde van de wereld zoals wij die kennen

 

 • Welkom

 • EMP
  - Wat is een EMP?
  - Wat is een zonnevlam?
  - Nucleaire EMP
  - Verschillende straling
  - Hoe groot is het risico?

 • Gevolgen EMP
  - Energievoorziening
  - Communicatie
  - Verkeer & vervoer
  - Voedselvoorziening
  - Economie
  - Bij jou thuis
  - Watergemalen

 • Achtergrondinformatie
  - Kerncentrales na een EMP
  - Nationale Risicobeoordeling
  - Bronnen
  - Documentaires
  - Romans over EMP


 •  

  Gevolgen voor de voedselvoorziening

  We leven tegenwoordig in een samenleving waarin we in hoge mate afhankelijk zijn van elektriciteit voor een probleemloze voedselvoorziening. Productie, distributie, voorraadbeheer, koeling, betalingsverkeer: in alle onderdelen van de keten is elektriciteit een onmisbare schakel.

  En elektriciteit is niet de enige onmisbare schakel die uitvalt na een elektromagnetische puls. Ook communicatie en transport komen na een EMP grotendeels stil te liggen. In het meest extreme geval is dreigende hongersnood een gevaar wanneer de elektriciteitsvoorziening na een EMP voor lange tijd uitvalt.

  Supermarkten
  De gevolgen voor de voedselvoorziening zijn direct na een EMP voelbaar. Supermarkten hebben geen verlichting, geen werkende kassa's, geen koeling en geen voorraadbeheer. Verreweg de meeste supermarkten zullen daarom direct na een EMP hun deuren sluiten.

  Groothandels
  Een stapje verderop in de voedselketen bevinden zich de groothandels en leveranciers. Zonder communicatie (en misschien zonder transport) zijn zij niet in staat om hun klanten (winkels, restaurants, etcetera) te bevoorraden. Op hun beurt worden groothandels zelf ook niet meer bevoorraad.

  Voedselproducenten
  Laten we melk als voorbeeld nemen. In principe komt melk uit een koe, maar tussen koe en melkpak zitten voedselproducenten zoals Campina, Unilever en vele anderen. Die voedselproductie valt volledig stil zonder elektriciteit. Bijkomend nadeel bij verse producten zoals zuivel, groenten en vlees is dat de koeling uitvalt, waardoor veel voedsel snel bederft.

  Boeren
  Een eeuw geleden werd 100 procent van ons voedsel geproduceerd door 30 procent van de beroepsbevolking. Door toenemende industrialisatie en grootschaligheid is dat gedaald tot een magere 2 procent. Dat zo'n klein percentage in staat is voedsel te leveren aan zoveel mensen is volledig toe te schrijven aan de technologie.

  Een melkinstallatie op een veeboerderij melkt 60 koeien in een half uur en produceert op die manier een kleine 2.000 liter melk. Je raadt het al: die melkinstallatie is computergestuurd, werkt op elektriciteit en na een EMP doet die het niet meer. Ook de koeling waar de melk wordt bewaard valt uit.

  Bij akkerboeren zijn de problemen minder groot. Dikke kans dat de meeste tractors en landbouwmachines het na een elektromagnetische puls nog doen. Ook varkensboeren moeten in staat worden geacht hun dieren in leven te houden, zelfs als de ventilatie in stallen uitvalt.

  Grote problemen zijn er wel te verwachten in de glastuinbouw. Komkommers, tomaten en veel andere groenten worden in kassen verbouwd. En die kassen worden over het algemeen verwarmd met aardgas. Maar aardgas zal kort na een EMP uitvallen doordat de gasdruk elektrisch geregeld wordt.

  Import van voedsel
  Doordat vliegen na een EMP uitgesloten is, de transportsector ernstig gehinderd wordt en de havens slechts op zeer beperkte schaal functioneren komt de import van voedsel vrijwel stil te vallen.

  Voor veel zaken is Nederland afhankelijk van import. Zaken als rijst, tropisch fruit, koffie, maar ook graan worden allemaal geimporteerd. Nederland is voor een aanzienlijk deel van haar huidige voedselvoorziening afhankelijk van import.

  Genoeg eten
  Maar toch. Alles bij elkaar moet het in proncipe mogelijk zijn iedereen in Nederland te blijven voeden met het voedsel dat in Nederland verbouwd wordt. Zelfs zonder elekriciteit, communicatiemiddelen en beperkte transportmogelijkheden. Nederland is een van de grootste exporteurs van agrarische producten en (met elektriciteit) produceren we in ons land een veelvoud van het voedsel dat we consumeren.

  We zullen het na een EMP echter moeten doen met de zaken die in Nederland verbouw worden. Geen rijst, maar knolrapen. Geen mango, maar gedroogde appels. Geen brood, maar mais.

  Kortom: we zullen na een EMP waarschijnlijk niet van honger omkomen, maar het zal vooral een logistieke uitdaging zijn om het voedsel bij de consument (of de consument bij het voedsel) te krijgen.

  Houtvuurtjes
  Wat bij het verwerken van voedsel overigens een probleem vormt, is het wegvallen van de druk van gasleidingen. De meeste mensen koken op gas of op een inductiekookplaat. Dat is niet meer mogelijk wanneer de stroom is uitgevallen. Ouderwets koken op houtvuurtjes lijkt het meest voor de hand liggende alternatief.

  De vraag die je je dan kunt stellen is of er voldoende brandhout aanwezig is om al die kookvuurtjes brandende te houden. Dat zal de eerste paar maanden wellicht geen problemen geven, maar hoe langer gas en elektra uitvallen: hoe nijpender dit probleem kan worden.

  Verder lezen:
  - Energievoorziening
  - Communicatie
  - Verkeer & vervoer
  - Voedselvoorziening
  - Economie
  - Bij jou thuis
  - Watergemalen

  Terug naar boven


  Contact   -   Copyright  -   Privacybeleid