Het einde van de wereld zoals wij die kennen

 

 • Welkom

 • EMP
  - Wat is een EMP?
  - Wat is een zonnevlam?
  - Nucleaire EMP
  - Verschillende straling
  - Hoe groot is het risico?

 • Gevolgen EMP
  - Energievoorziening
  - Communicatie
  - Verkeer & vervoer
  - Voedselvoorziening
  - Economie
  - Bij jou thuis
  - Watergemalen

 • Achtergrondinformatie
  - Kerncentrales na een EMP
  - Nationale Risicobeoordeling
  - Bronnen
  - Documentaires
  - Romans over EMP


 •  

  Gevolgen voor de communicatie

  De snelste manier van communiceren na een EMP? De geschreven brief.

  We leven in een tijdperk waarin communicatie de belangrijkste schakel is die de verschillende onderdelen van onze samenleving met elkaar verbindt. Wanneer die schakel ophoudt te functioneren, komt de hele samenleving knarsend tot stilstand. Geen leuk scenario, maar wel realistisch op het moment dat een elektromagnetische puls toeslaat.

  Zoals eerder al uitgelegd: als gevolg van een EMP legt elektronica al snel het loodje. Met name apparaten waarin computerchips zijn verwerkt zijn door hun ragfijne bedrading erg kwetsbaar voor de effecten van een elektromagnetische puls.

  Moderne communicatie-apparatuur zoals computers en mobiele telefoons sneuvelen bij een krachtige EMP vrijwel gegarandeerd. Omdat ook het elektriciteitsnet hierdoor vrijwel zeker uitvalt, word je op het gebied van communicatie bij een elektromagnetische puls teruggeworpen tot de 18e eeuw.

  De brandweer bellen omdat je huis in brand staat? Dat kan dus niet meer. Op internet kijken wat er precies aan de hand is? Vergeet het maar. De politie bellen met de vraag wat je moet doen? Dat gaat niet lukken. 112 bellen in verband met een noodsituatie? Lukt niet.

  Katrina als voorbeeld
  Toen de orkaan Katrina in 2005 het zuiden van de Verenigde Staten trof, werden radio-antennes en antennes voor mobiel telefoonverkeer beschadigd. Doordat de stroomvoorziening rond New Orleans uitviel, leidde dat ertoe dat ook de stroomvoorziening uitviel. Daardoor ontstond (in een relatief klein gebied) eenzelfde situatie als na een elektromagnetische puls: geen stroom, geen telefoon, geen internet.

  Het rampenplan trad onmiddellijk in werking nadat Katrina de Amerikaanse kust bereikte, maar zonder communicatie wisten hulpverleners niet waar hun aanwezigheid nodig was. De lokale overheid was niet in staat om te communiceren met haar inwoners, waardoor mensen volledig op zichzelf waren aangewezen. Lokale radiozenders waren uit de lucht en landelijke zenders werden door de meeste mensen wegens gebrek aan elektriciteit niet te ontvangen.

  Als Katrina een ding heeft laten zien, dan is het hoe afhankelijk we zijn geworden van moderne communicatiemiddelen. Er ging in de nasleep van Katrina heel veel mis. Voedsel en water kwamen niet op plekken waar dat nodig was. Mensen werden soms pas na ruim een week geevacueerd.

  Branden werden niet geblust. Plunderingen en rellen werden onbestraft gelaten en honderden lijken die als gevolg van de overstromingen in het water dreven werden pas na lange tijd geborgen. Gebrek aan effectieve communicatie was in de meeste gevallen de belangrijkste oorzaak van de problemen.

  Nationale Risicobeoordeling
  Eenzelfde scenario ligt op de loer bij een elektromagnetische puls, erkent ook de Nederlandse overheid. Ieder jaar verschijnt de Nationale Risicobeoordeling, waarin verschillende scenario's worden uitgewerkt. Anders dan in de Verenigde Staten is er in Nederland geen scenario uitgewerkt waarin de gevolgen van een elektromagnetische puls worden bespreken.

  Het scenario dat het dichtst in de buurt komt is dit scenario, waarin het uitvallen van de elektriciteit voor 24 uur in een enkele provincie is uitgewerkt. De Nederlandse werkgroep energievoorzieningszekerheid schat de waarschijnlijkheid van dit scenario in op 1 keer in de 50 jaar.

  Op het gebied van communicatie worden in dat scenario de volgende problemen verwacht:

   - Door uitval van communicatiesystemen zal de werking van het openbaar bestuur worden verstoord.
   - De vaste communicatie valt uit.
   - Communicatie via de kabel valt direct weg.
   - Ontvangst alleen mogelijk via de ether en met apparaten op batterijen.
   - De capaciteit van het mobiele net neemt fors af, waardoor congestie optreedt.
   - Toegang tot internet is alleen beschikbaar voor degenen die de internettoegangsapparatuur voorzien hebben van een noodvoeding.

  In dit Nederlandse scenario wordt er overigens vanuit gegaan dat het telefoonsysteem van de hulpdiensten (het veelbesproken C2000-systeem) vlekkeloos blijft functioneren. Dat lijkt onwaarschijnlijk in het geval van een elektromagnetische puls.

  Het grote verschil tussen het scenario in de Nationale Risicobeoordeling en een elektromagnetische puls is bovendien dat de stroomvoorziening binnen 24 uur weer hersteld is. De Amerikaanse overheid gaat ervan uit dat de energievoorziening in een gebied zo groot als Nederland na een krachtige EMP pas na een kleine drie jaar hersteld is.

  Zoals hier wordt uitgelegd is er verschil in het soort straling dat vrijkomt bij een nucleaire EMP en bij een elektromagnetische puls als gevolg van een zonnevlam. Ten aanzien van de communicatie heeft dat tot gevolg dat je radio (en bijvoorbeeld ook je auto) hoogstwaarschijnlijk niet beschadigd raken bij een zonnevlam, maar wel beschadigd raken bij een nucleaire EMP.

  Problemen met de stroomvoorziening en de daaruit voortvloeiende problemen met de communicatie zijn overigens niet het allergrootste probleem. Wat dacht je bijvoorbeeld van de problemen in de voedselvoorziening?

  Verder lezen:
  - Energievoorziening
  - Communicatie
  - Verkeer & vervoer
  - Voedselvoorziening
  - Economie
  - Bij jou thuis
  - Watergemalen

  Terug naar boven


  Contact   -   Copyright  -   Privacybeleid