Het einde van de wereld zoals wij die kennen

 

 • Welkom

 • EMP
  - Wat is een EMP?
  - Wat is een zonnevlam?
  - Nucleaire EMP
  - Verschillende straling
  - Hoe groot is het risico?

 • Gevolgen EMP
  - Energievoorziening
  - Communicatie
  - Verkeer & vervoer
  - Voedselvoorziening
  - Economie
  - Bij jou thuis
  - Watergemalen

 • Achtergrondinformatie
  - Hoe groot is het risico?
  - Kerncentrales na een EMP
  - Nationale Risicobeoordeling
  - Bronnen
  - Documentaires
  - Romans over EMP


 •  

  Hoe groot is het risico?

  Wereldwijd wordt door EMP-experts gewezen op de gevaren van een elektromagnetische puls, hetzij door een zonnevlam, hetzij door een nucleaire explosie hoog boven de atmosfeer.

  Maar lopen we werkelijk zoveel kans dat de wereld zoals we die kennen ten onder gaat? Lees hieronder wat er aan de ene kant gezegd wordt door EMP-experts en aan de andere kant door regeringen en ministers. Trek zelf je conclusies.


  De Britse Defensie Commissie
  De Britse Defensie Commissie bracht in 2012 een rapport uit met de titel 'Developing Threats: Electro-Magnetic Pulses (EMP)'. In het rapport wordt in kaart gebracht hoe groot het gevaar is van een zonnestorm of een electromagnetische puls door een nucleaire explosie. In het rapoort staat onder meer:

  "De kansen op een nucleaire EMP-aanval worden door de Britse regering beoordeeld als laag. Tegelijkertijd accepteert de regering dat de impact van zo'n aanval groot zou zijn.

  De kans op een zware elektromagnetische storm vanuit de ruime wordt ingeschat als gemiddeld tot hoog voor de komende vijf jaar.

  Het potentiele effect van een elektromagnetische storm met de omvang van de storm die de aarde in 1859 trof, of een nucleair EMP-wapen zou grote en mogelijk vernietigende effecten kunnen hebben op de elektriciteitsvoorziening en andere onderdelen van de elektronische infrastructuur, die een absoluut kritische rol vervullen in de Britse samenleving.

  Elektromagnetische stormen zijn een wereldwijde bedreiging die meerdere regio's en landen tegelijkertijd kunnen treffen. Dit betekent dat er ruimte is voor wederzijdse bijstand, maar ook dat er geen veilige plek is van waaruit kan worden aangenomen dat hulp zal komen.

  Het wordt tijd dat de Britse regering deze kwestie benadert met de ernst die het verdient."

  Bron: Developing Threats: Electro-Magnetic Pulses (EMP) - British Defence Committee, 2012


  Britse regering
  Vanuit de Britse regering werd alsvolgt gereageerd op het rapport van de British Defence Committee:

  "Het risico van zware elektromagnetische stormen wordt volledig erkend door de regering. De regering houdt het risico op een nucleaire EMP voortdurend in de gaten.

  Het is mogelijk om apparatuur beter te beschermen tegen de gevolgen van een elektromagnetische puls. De kosten daarvan zijn niet te voorspellen, maar zouden aanzienlijk zijn. Het is niet rendabel om civiele infrastructuur onnodig robuuster te maken tegen een elektromagnetische puls.

  De meest effectieve aanpak ter verbetering van de robuustheid van de nationale infrastructuur is het beoordelen van de risico's, in plaats van het opleggen van nieuwe normen.

  Het Ministerie van Defensie kan militaire hulp bieden aan civiele autoriteiten bij een grootschalig EMP-incident."

  Bron: Government Response to the Defense Committee's Tenth Report of Session 2010-12


  Tweede Kamervragen
  Het rapport van de British Defense Committee leidde in 2012 tot vragen in de Tweede Kamer. Watvoor Groot Brittannie geldt, geldt ook voor Nederland, was de strekking van de vragen. Dus hoe zit dat in Nederland? En moeten wij niet eens onze infrastructuur beschermen tegen de gevolgen van een EMP? Toenmalig minister van Defensie Hans hillen antwoordde het volgende:

  "Ik heb kennisgenomen van het rapport van de Britse Defensiecommissie. De Nederlandse inlichtingdiensten beoordelen de waarschijnlijkheid van een nucleaire EMP-aanval als laag.

  Gezien de hoeveelheid elektronische systemen, de toepassingen daarvan en de reikwijdte van eventueel te nemen maatregelen zullen de kosten voor bescherming zeer hoog zijn. De noodzaak hiervoor acht ik niet aanwezig."

  Bron: Beantwoording Kamervragen Hans Hillen, 04-04-2012


  Hoorzitting Amerikaans congres
  Het eerste rapport dat de Amerikaanse EMP-commissie in 2004 uitbracht, werd tijdens een hoorzitting toegelicht aan leden van het Amerikaanse congres. Hieronder een klein gedeelte uit die presentatie:

  Dr. Lowell L. Wood Jr (lid EMP-commissie):
  "Je kunt een elektromagnetische puls die de elektriciteitsvoorziening en de communicatie uitschakelt vergelijken met een tijdmachine die ons in een klap 100 jaar terugwerpt. Het zou het leven zoals we dat kennen in dit land beeindigen."

  Roscoe G. Bartlett (lid Amerikaans Congres):
  "Maar Dr. Wood. De technologie van 100 jaar geleden zou onze huidige bevolking en ons distributiesysteem niet ondersteunen."

  Dr. Wood:
  "Ja, dat weet ik. De populatie zal dalen tot het wel ondersteund wordt door de technologie.

  Het aantal inwoners van de Verenigde Staten was aan het eind van de 19e eeuw ongeveer 10 procent van de huidige bevolking. We zijn veranderd van een land waar 70 procent van de bevolking op boerderijen leeft en 30 procent van de bevolking in dorpen en steden voedt naar een land waar 3 procent op boerderijen woont en zorg draagt voor het voedsel van de andere 97 procent van het land.

  Dus wanneer je de situatie bekijkt vanuit de landbouw en de voedselvoorziening: als we niet langer in staat zouden zijn om onze landbouwmachines van brandstof te voorzien, dan zou de voedselproductie in ons land simpelweg stilvallen. We hebben niet langer meer de paarden en de muilezels die in 1880 en 1890 de agrarische wereld draaiende hield.

  Dus de situatie zou zeer ernstig zijn als zowel de elektriciteit als de brandstof, de diesel enzovoort, als dat zou verdwijnen en voor een lange tijd niet meer beschikbaar zou zijn. We zouden de oogst missen en in de winter erna van honger omkomen."

  Bron: US Congressional Hearing EMP-Commision, July 22, 2004


  EMP-expert Peter Pry
  Peter Pry is een van de meest vooraanstaande Amerikaanse EMP-experts. Pry was lid van de EMP-commissie van het Amerikaanse Congres. Tegenwoordig is hij de baas van het Nuclear Strategy Forum; de opvolger van deze EMP-commissie. Hij zegt:

  "Amerika is nog steeds onvoorbereid op een elektromagnetische puls. Gezien de huidige stand van zaken zou de VS waarschijnlijk nooit herstellen als het elektriciteitsnet en andere kritieke infrastructuren instorten.

  De EMP-commissie, die de dreiging van een elektromagnetische puls bijna tien jaar lang heeft onderzocht, schat in dat tweederde van de bevolking van de Verenigde Staten, ongeveer 200 miljoen Amerikanen, waarschijnlijk zou omkomen door honger, ziekte en maatschappelijke ineenstorting.

  Er is een wetenschappelijke en technische consensus dat een elektromagnetische puls een catastrofaal effect zou hebben. Twee commissies van het Amerikaanse congres met daarin de beste experts, de veiligheidsdiensten, en het nationale nucleaire wapen-laboratorium hebben onafhankelijk van elkaar dezelfde conclusie getrokken. Een nucleaire EMP-aanval zou catastrofaal zijn.

  Er zijn wel een paar mensen, meestal academici, die beweren dat de gevaren van een elektromagnetische puls overdreven worden, maar deze mensen zijn geen EMP-experts."

  Bron: Peter Pry: America may never recover emp

  Terug naar boven


  Contact   -   Copyright  -   Privacybeleid