Het einde van de wereld zoals wij die kennen

 

 • Welkom

 • EMP
  - Wat is een EMP?
  - Wat is een zonnevlam?
  - Nucleaire EMP
  - Verschillende straling
  - Hoe groot is het risico?

 • Gevolgen EMP
  - Energievoorziening
  - Communicatie
  - Verkeer & vervoer
  - Voedselvoorziening
  - Economie
  - Bij jou thuis
  - Watergemalen

 • Achtergrondinformatie
  - Kerncentrales na een EMP
  - Nationale Risicobeoordeling
  - Bronnen
  - Documentaires
  - Romans over EMP


 •  

  Gevolgen op het gebied van verkeer en vervoer

  Nederland is een transportland. We hebben een fijnmazig netwerk van snelwegen, spoorwegen, waterwegen en Schiphol is een van de grootste luchthavens van Europa. Op al deze terreinen zijn grote problemen te verwachten als Nederland getroffen wordt door een elektromagnetische puls.

  Auto's, vrachtwagen en binnenvaartschepen waarin dertig jaar geleden mechanisch aangedreven transportmiddelen. Dat is met name de afgelopen tien jaar flink veranderd. Steeds meer voertuigen zijn uitgerust met microprosessors. Het is echter de vraag in hoeverre dit funest kan zijn voor het functioneren van een vrachtwagen of een auto. EMP-experts zijn er niet uit en wijzen erop dat de schade afhankelijk is van het type auto, de hoeveelheid elektronica en de kracht van de elektromagnetische puls.

  Auto's
  Grosso mode kun je ervan uitgaan dat hoe geavanceerder je auto is, hoe groter de kans bestaat dat je auto het begeeft na een (nucleaire) elektromagnetische puls. Maar zelfs voor een mechanische vehikel als de Deux Cheveaux geldt dat bij een extreem krachtige elektromagnetische puls (van 50.000 volt per meter of meer) er een kans bestaat dat de startmotor beschadigd raakt.

  Over een ding zijn EMP-experts het echter unaniem eens: Bij een EMP als gevolg van een zonnevlam is de schade aan auto's te verwaarlozen. Dat heeft te maken met het verschil in straling wanneer je het vergelijkt met een nucleaire EMP. Maar als slechts een klein percentage van personenauto's beschadigd raakt leidt dat toch tot grote problemen. In eerste instantie zal een verkeerschaos ontstaan doordat stoplichten en matrix-borden door gebrek aan elektriciteit uitvallen.

  Het grootste probleem zal zich echter voordoen in de brandstofvoorziening. Benzinepompen werken op elektriciteit. Wanneer tankstations de benzinepompen via een dieselgenerator weer aan de praat kunnen krijgen zullen deze het moeten doen met de voorraden die er zijn.

  Olieraffinaderijen zijn afhankelijk van (enorme hoeveelheden) elektriciteit bij de productie van benzine en diesel. Je kunt ervan uitgaan dat raffinaderijen bij een langdurige stroomstoring volledig stil zullen vallen. Wat daarbij ook nog een rol speelt is dat olietankers grote moeite zullen hebben om de havens van Rotterdam en Amsterdam te bereiken. Kortom: we zullen het op dat moment moeten doen met de brandstofreserves die we hebben.

  Vrachtverkeer
  Wat voor personenauto's geldt, geldt in principe ook voor vrachtverkeer. Hoewel de meeste vrachtwagens waarschijnlijk minder schade oplopen bij een (nucleaire) elektromagnetische puls, krijgen ook zij te maken met verkeersopstoppingen en gebrek aan brandstof.

  Met betrekking tot logistiek is het bovendien waarschijnlijk dat de transportsector vrijwel komt stil te vallen door gebrek aan communicatie. Bestellingen kunnen niet meer doorgegeven worden, waardoor met name in de steden de voedselvoorziening in gevaar komt.

  Treinen
  in Nederland ligt bijna 7.000 kilometer spoor, waarbij het overgrote deel met bovenleiding. Als je bedenkt hoeveel problemen de NS al heeft met 1 centimeter sneeuw, dan kun je je misschien voorstellen wat er gebeurt wanneer er een elektromagnetische puls huishoudt in het leidingennet dat het spoort draaiende moet houden. Zowel bij een nucleaire EMP als bij een zonnevlam geldt dat het hele elektrische systeem waar het spoor van afhankelijk is het begeeft.

  Elektrische locomotieven zullen het begeven. Bovenleidingen zullen als gevolg van de spanning van een EMP knappen. Seinen zullen het niet meer doen. Spoorwegoverwegen weigeren dienst. Wissels zijn onbruikbaar. Etcetra, etcetera. Na een EMP zal het lange tijd duren voordat er ergens in Nederland weer een trein rijdt.

  Vliegtuigen
  Nederland ontvluchten nadat hier een elektromagnetische puls heeft plaatsgevonden? Dat kan, maar niet door het vliegtuig te pakken. Vliegtuigen zitten tegenwoordig boordevol elektronica en die valt uit bij een EMP.

  Er heerst bij veel mensen, ook in de luchtvaat, het idee dat de meeste vliegtuigen bestand zijn tegen een elektromagnetische puls. Vliegtuigen kunnen tenslotte ook blikseminslag zonder problemen doorstaan. Blikseminslag is echter niet te vergelijken met een elektromagnetische puls.

  Elekromagnetische pulsen zijn een factor 1.000 sneller dan blikseminslag. (Blikseminslag: een paar miljoenste van een seconde, EMP: een paar miljardste van een seconde).
  Het voltage van EMP is een stuk hoger dan blikseminslag (Blikseminslag: een paar duizend volt per meter, EMP: ongeveer 50.000 volt per meter).

  Als je bedenkt dat het verboden is om in een vliegtuig je mobiele telefoon te gebruiken omdat de straling de computers in het vliegtuig kunnen beschadigen, dan kun je je misschien voorstellen wat er gebeurt wanneer een vliegtuig getroffen wordt door straling die minstens 1.000.000 keer zo sterk is.

  Een Boeing 737 of een 747 kan in principe zonder problemen landen wanneer alle computers uitvallen, omdat hoogteroeren, vliegtuigknuppels, etcetera mechanische onderdelen zijn. Dat geldt niet voor de Airbus en de Boeing 777 die gebruik maken van 'fly-by-wire'-technologie. Vliegtuigen van dit type zullen, wanneer zij bij een elektromagnetische puls in de lucht zijn, volledig onbestuurbaar neerstorten.

  Veel militaire toestellen zijn 'gehard' tegen EMP, waardoor zij beter bestand zijn tegen de hoge dosis gammastraling van een EMP. Commerciele vliegtuigen hebben die bescherming niet. Als verklaring daarvoor geven de vliegtuigmaatschappijen dat de kosten van EMP-bescherming te hoog zijn en de luchtvaartautoriteiten bescherming tegen EMP niet verplicht stellen.

  Verder lezen:
  - Energievoorziening
  - Communicatie
  - Verkeer & vervoer
  - Voedselvoorziening
  - Economie
  - Bij jou thuis
  - Watergemalen

  Verder lezen:
  - Gevolgen voor de elektriciteitsvoorziening
  - Gevolgen voor de communicatie
  - Gevolgen voor de voedselvoorziening

  Terug naar boven


  Contact   -   Copyright  -   Privacybeleid