Het einde van de wereld zoals wij die kennen

 

 • Welkom

 • EMP
  - Wat is een EMP?
  - Wat is een zonnevlam?
  - Nucleaire EMP
  - Verschillende straling
  - Hoe groot is het risico?

 • Gevolgen EMP
  - Energievoorziening
  - Communicatie
  - Verkeer & vervoer
  - Voedselvoorziening
  - Economie
  - Bij jou thuis
  - Watergemalen

 • Achtergrondinformatie
  - Kerncentrales na een EMP
  - Nationale Risicobeoordeling
  - Bronnen
  - Documentaires
  - Romans over EMP


 •  
  Gevolgen van een EMP

  Het Woudagemaal in Lemmer is het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld. Die doet het in ieder geval nog na een elektromagnetische puls.

  Uit een rapport dat een Amerikaanse overheidscommissie in 2008 uitbracht over de impact van een krachtige elektromagnetische puls (EMP) blijkt dat de gevolgen voor onze samenleving enorm zijn. Hieronder vind je per onderdeel een samenvatting uit dat rapport.

  Energie
  De energievoorziening is vrijwel zeker het voornaamste slachtoffer van een EMP. Zowel energiecentrales, het transportnet als transformatoren zullen zware schade oplopen. Wanneer 70 procent van het energienet beschadigd raakt, duurt het minstens 33 maanden voor de energievoorziening weer hersteld is. Mits er voldoende reserveonderdelen op voorraad zijn en er voldoende gekwalificeerd personeel is om de reparaties uit te voeren.
  Lees verder >>>>>

  Communicatie
  Een ander belangrijk onderdeel van onze samenleving dat vrijwel geheel uitvalt is de communicatie. Internet, computers, telefoons, het mobiele netwerk, televisie: ze zullen het niet meer doen. In hoeverre radio's het zullen doen is de vraag. Veel moderne audio-apparatuur bevat computerchips en die zijn erg gevoelig voor een EMP. Transistorradio's op batterijen zullen het waarschijnlijk nog wel doen, maar het is de vraag of er nog een radiozender in de lucht is.
  Lees verder >>>>>

  Verkeer en vervoer
  Ook het verkeer ondervindt grote problemen. Steeds meer moderne auto's bevatten boordcomputers. Er zijn echter meer problemen dan alleen kapotte microchips in auto's: omdat de stroom is uitgevallen zullen verkeerslichten het niet doen, wat in eerste instantie zal leiden tot verkeerschaos.

  De pompen van tankstations werken op elektriciteit. Via dieselgeneratoren moeten die het wel doen, maar door gebrek aan elektriciteit vallen de olieraffinaderijen uit, waardoor autoverkeer al snel ernstig in de problemen komt. Treinen zullen niet meer rijden.

  Moderne vliegtuigen ziten vol computers. Die zullen direct na een EMP handmatig moeten landen en daarna noodgedwongen aan de grond blijven. Let wel: dit geldt alleen bij 'ouderwetse' hydrolische bediening. Vliegtuigen zoals de Airbus maken gebruik van 'fly-by-wire' en zullen na een EMP onbestuurbaar neerstorten.
  Lees verder >>>>>

  Voedselvoorziening
  De voedselvoorziening komt direct na een EMP in gevaar. Geen stroom betekent voor supermarkten geen koeling, geen verlichting en niet pinnen. Voedselproducenten zullen wegens gebrek aan stroom hun fabrieken sluiten. Bovendien is ook het transport tussen fabriek en supermarkt verstoord.

  Veeboeren kunnen hun melkinstallaties niet gebruiken. Slachtvee kan niet geslacht worden. Etcetera. De meeste mensen hebben voor twee, drie dagen eten in huis. Via (lokaal georganiseerde) voedseldistributie kan voor vijf dagen eten gegeven worden aan de bevolking. Daarna wordt de toestand penibel.
  Lees verder >>>>>

  Economie
  Zonder functionerend elektriciteitsnetwerk, werkende communicatie-systemen en goede transportvoorzieningen komt de economie abrupt tot stilstand. De financiele sector, die in hoge mate afhankelijk is van computers, houdt op te bestaan. Winkels, kantoren en fabrieken zullen sluiten.

  Omdat pinautomaten niet zullen werken, moet de bevolking het doen met het geld dat zij in huis hebben. Al heb je 10.000 euro op de bank staan: je hebt er niets aan op het moment dat er geen elektriciteit meer is.
  Lees verder >>>>>

  Bij jou thuis
  De levering van gas en water zijn afhankelijk van elektriciteit. Binnen 24 uur na een EMP zal de druk vrijwel volledig zijn weggevallen. Mensen die in een flat wonen worden al eerder getroffen. Nederland is waterrijk, dus niemand zal van dorst omkomen. Maar het gebruik van een toilet wordt een lastige opgave.

  Koken zal op andere manieren moeten dan via het gasfornuis of de elektrische kookplaat.
  Lees verder >>>>>

  Watergemalen
  Een groot gedeelte van Nederland ligt beneden de zeespiegel. Dat we droge voeten houden, hebben we te danken aan de gemalen die kwel- en regenwater wegpompen. Deze gemalen werken vrijwel allemaal op elektriciteit. De meeste gemalen hebben dieselgeneratoren als noodvoorziening en voldoende diesel om drie dagen lang het gemaal in werking te houden. De grote vraag na een EMP is of er op tijd voldoende diesel richting de gemalen kan worden getransporteerd.
  Lees verder >>>>>

  Belangrijkste bron: Report of the Commission to Assess the Threat to the United States from Electromagnetic Pulse (EMP) Attack, april 2008.

  Terug naar boven


  Contact   -   Copyright  -   Privacybeleid