Het einde van de wereld zoals wij die kennen

 

 • Welkom

 • EMP
  - Wat is een EMP?
  - Wat is een zonnevlam?
  - Nucleaire EMP
  - Verschillende straling
  - Hoe groot is het risico?

 • Gevolgen EMP
  - Energievoorziening
  - Communicatie
  - Verkeer & vervoer
  - Voedselvoorziening
  - Economie
  - Bij jou thuis
  - Watergemalen

 • Achtergrondinformatie
  - Kerncentrales na een EMP
  - Nationale Risicobeoordeling
  - Bronnen
  - Documentaires
  - Romans over EMP


 •  

  Gevolgen voor de waterstand

  In vroeger tijden werden polders via windmolens droog gehouden. Tegenwoordig gebeurt dat met geavanceerde elektropompen.

  Een groot gedeelte van Nederland ligt onder de zeespiegel. Bijna 600 gemalen zorgen ervoor dat we toch droge voeten houden. Bijna al die gemalen werken op elektriciteit. Wanneer de elektriciteit uitvalt, levert dat grote problemen op, vooral in de Randstad en de Flevopolders.

  Nederland is een land waar al eeuwenlang een voortdurende strijd tegen het water wordt gevoerd. In eerste instantie werden terpen opgeworpen tegen het water. In later eeuwen werden grote stukken land door middel van windmolens drooggepompt. Die rol werd in de 19e eeuw overgenomen door stoomgemalen. In de 21e eeuw zijn deze vrijwel allemaal vervangen door geavanceerde elektropompen.

  Het probleem met elektropompen is dat zij elektriciteit nodig hebben om te functioneren. Want zonder voortdurende bemaling, komt het westen van Nederland, de Flevopolders en een groot deel van Friesland al snel onder water te staan.

  Vanwege het grote belang van voortdurende bemalening zou je verwachten dat alle gemalen in Nederland standaard zijn uitgerust met een noodvoorziening in geval van stroomstoring. Vreemd genoeg is dat niet het geval. Alleen de belangrijkste gemalen, denk aan de Flevopolders en vitale delen van de Randstad, zijn uitgerust met een noodvoorziening op diesel.

  Tractoren en noodpompen
  Op zich hebben de Waterschappen twee goede redenen om niet ieder gemaal te voorzien van een noodpomp. Op de eerste plaats heeft Nederland een groot aantal gigantische noodpompen achter de hand die in geval van hoogwater worden ingezet. Deze pompen werken op diesel.

  De dieselpompen zullen ongetwijfeld meteen worden ingezet op het moment dat de stroom door een elektromagnetische puls in heel Nederland uitvalt. Naast noodpompen zijn er bovendien nog tractoren die veel overtollig water weg kunnen pompen. Deze worden nu ook al regelmatig ingezet wanneer er door hoogwater of extreme regenval behoefte is aan extra pompvermogen om het water af te voeren.

  Trucjes
  Bovendien heeft meer dan duizend jaar strijd tegen het water de Waterschappen nog wat extra trucjes gegeven om het waterpeil terug te kunnen dringen.

  Zo zijn er verspreid over Nederland diverse noodpolders waar water naar toe kan worden gepompt om belangrijke gebieden (steden) droog te houden. Dit is geen blijvende oplossing maar geeft wel tijd om acute noodsituaties het hoofd te bieden.

  Een andere noodoplossing is gebruik te maken van het tij in de Noordzee en de Waddenzee. Het klinkt vreemd, maar bij laag tij (eb) ligt het waterpeil onder zeeniveau. Door (via dieselgeneratoren) de zeesluizen te openen kan in een paar tijd een enorme hoeveelheid overtollig water geloosd worden op zee.

  Is dat voldoende?
  Zijn die maatregelen voldoende om heel Nederland droog te houden? Dat is de vraag. Veel is ook afhankelijk van de hoeveelheid regenwater die in de eerste tijd na een elektromagnetische puls valt. Daarnaast speelt ook de distributie van diesel een rol. Zonder diesel lijkt het onmogelijk om de uitgevallen gemalen met noodpompen droog te houden.

  Een ding staat echter als een paal boven water: Na het uitvallen van de stroom in Nederland zal het stabiliseren van het waterpeil overal in gebieden die kwetsbaar zijn de allerhoogste prioriteit hebben.

  Verder lezen:
  - Energievoorziening
  - Communicatie
  - Verkeer & vervoer
  - Voedselvoorziening
  - Economie
  - Bij jou thuis
  - Watergemalen

  Terug naar boven


  Contact   -   Copyright  -   Privacybeleid